Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Елиас Канети
Елиас Канети получава Нобеловата награда за литература през 1981 г. Той е социолог, есеист, белетрист и драматург. Въпреки че е роден в България, пише на немски език. Семейството му е еврейско, а предшествениците му са били прогонени от Испания преди векове. Бащата на Канети е богат търговец, а потеклото на майка му произлиза от семейството основатели на еврейската общност в Русе, където неговите предшественици се заселват, след като биват прогонени от Испания.
Канети е роден в 1905 г., а в 1911 г. се местят от гр. Русе във Великобритания. През следващата година баща му умира и майка му ги премества във Виена, като настоява децата да си служат с немски език. По това време Канети вече говори свободно на родния си език ладино, на английски и на български. Освен това може да говори и малко френски. През детските му години семейството се мести често наоколо, но през 1924 г. Канети се връща във Виена, за да продължи да следва химия. Докато е в университета, обаче, той открива, че има повече интерес към областта на литературата и философията. Той наистина завършва химия, но никога не работи като химик.
Когато започва да пише, Елиас Канети използва думите в качеството на политически средства, с които изразява левите си възгледи. Той присъства на Юлския бунт през 1927 г. и вижда как хора горят книги. Най-известната книга на Канети "Маси и власт" е публикувана през 1960 г. и му донася Нобеловата награда. Вдъхновението му за сюжета идва от деня, когато по време на Юлския бунт бива изгорена Съдебната палата.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

BulgarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Елиас Канети

Елиас Канети получава Нобеловата награда за литература през 1981 г. Той е социолог, есеист, белетрист и драматург. Въпреки че е роден в България, пише на немски език. Семейството му е еврейско, а предшествениците му са били прогонени от Испания преди векове. Бащата на Канети е богат търговец, а потеклото на майка му произлиза от семейството основатели на еврейската общност в Русе, където неговите предшественици се заселват, след като биват прогонени от Испания.

Канети е роден в 1905 г., а в 1911 г. се местят от гр. Русе във Великобритания. През следващата година баща му умира и майка му ги премества във Виена, като настоява децата да си служат с немски език. По това време Канети вече говори свободно на родния си език ладино, на английски и на български. Освен това може да говори и малко френски. През детските му години семейството се мести често наоколо, но през 1924 г. Канети се връща във Виена, за да продължи да следва химия. Докато е в университета, обаче, той открива, че има повече интерес към областта на литературата и философията. Той наистина завършва химия, но никога не работи като химик.

Когато започва да пише, Елиас Канети използва думите в качеството на политически средства, с които изразява левите си възгледи. Той присъства на Юлския бунт през 1927 г. и вижда как хора горят книги. Най-известната книга на Канети "Маси и власт" е публикувана през 1960 г. и му донася Нобеловата награда. Вдъхновението му за сюжета идва от деня, когато по време на Юлския бунт бива изгорена Съдебната палата.