Dialogue - Bulgarian

Hide

Vocabulary

Hide
резерват preserve
блато swamp
лагуна lagoon
разочарование dismay
екология ecology
нудисти nudists
орнитолог ornithologist

Lesson Notes

Hide

Lesson Focus

Key Vocabulary & Phrases

Cultural Insights

Did you know?

 


Името "Алепу" означава "лисиче блато," но районът е известен не с лисици, а с флората си и с изчезващите видове птици. Там навсякъде е покрито с тръстики и друга типично блатна растителност. Сред редките птичи видове, които могат да се намерят там, са малкият корморан и няколко вида чапли, лебеди и патици. Алепу е едно от малкото места по Черноморието, където гнезди белоопашатият орел. Във важния хабитат на птици "Ропотамо," включващ блатото Алепу, растат над 100 вида представители на флората, които са застрашени в България.

 

 


Although the name Alepu means "Swamp of Foxes," the area isn't known for its foxes, but rather its flora and disappearing bird life. Reeds and other vegetation commonly found in swamps cover the area. Among the rare species of birds you will find there are the pigmy cormorant and several types of herons, swans, and ducks. Alepu is also one of the few Black Sea nesting areas of the white-tailed eagle. The Ropotamo Important Bird Area, which contains Alepu Swamp, includes more than 100 species of plant life that are endangered in Bulgaria. Water lilies and incredible rock formations also add to the beauty of Alepu.

 

Lesson Transcript

Hide
Блатото Алепу
Блатото Алепу е известно под най-различни имена – наричат го блато, мочурище, лагуна и дори плаж. Тези имена ни показват защо този район се превръща във все по-популярна туристическа дестинация в България.
Алепу всъщност представлява част от природен резерват, състоящ се от едно заблатено пространство и две езера. Намира се на около половин миля (0.8 км) южно от известния курорт “Дюни” и само на три мили (4.8 км) южно от град Созопол. Районът принадлежи към важен хабитат на птици “Ропотамо”.
Туристите, интересуващи се от редки птици, ще се насладят от посещението си в този район, защото там живеят много защитени и редки видове водни птици. Орнитолози, както от България, така и от чужбина, често прекарват време в резервата, за да фотографират и изучават птиците. Местните специалисти по екология се опасяват, че редките животински видове са застрашени от построяването на много курорти в този район.
По ръба на лагуната е разположена поредица от пясъчни дюни, които я делят от Черно море откъм изток. Дюните и лагуната са защитени като национален природен резерват.
В тон с натуралния облик на Алепу, плажът непосредствено до него е много прочут сред нудистите. Той е и един от малкото останали истински диви плажове в България. Целият район е мечтано място за почивка на любителите на природата.