Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Рила планина
И скиорите, и туристите намират планината Рила за изключително красива. По-голямата част от българските планини се намират на територията на Националния парк "Рила". Най-високите върхове са почти 2 мили (3.2 км) над морското равнище. Рила е 6-а по височина планина в Европа и най-високата в България и на Балканите.
Планината се характеризира с голям брой горещи извори и 200 ледникови езера. Горещите извори са съсредоточени предимно в подножието. Куполът на Рила се вижда ясно от долините и по-голямата част от района представлява масив, предлагащ невероятни изгледи от гранит, гнайс, скални падини и кристални шисти. Повече от 70 от върховете датират от последната ледена епоха.
Най-високият връх в планинската верига Рила е връх Мусала. Туристите ще се насладят на изумителни гледки от планинския връх и ще могат да видят над 2 000 различни вида растения и удивителни животински видове, които не се срещат никъде другаде.
Друга забележителност са Седемте рилски езера - най-много посещаваната група ледникови езера на Рила. Имената на езерата идват от техни характерни черти - например "Сълзата" (буквално "the tear") има формата на сълза. Хижата "Седемте езера" предлага възможности за настаняване в самото сърце на това красиво място.
Една от най-големите забележителности на планината Рила е Рилският манастир, който е най-важният и най-големият в страната. Той е основан от св. Иван Рилски в 900 г. н. е. В Рила има също така и ски курорти, включително и много популярният и много известен курорт Боровец.

Comments

Hide