Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Планината Витоша
Един от най-възпяваните планински масиви в света е планината Витоша, намираща се непосредствено до столицата на България София. Според някои пресмятания Витоша е най-посещаваната планина в страната. Тя предлага най-различни приключения под формата на алпинизъм, туристически преходи и пързаляне със ски.
Витоша е сформирана вследствие на вулканична дейност. Разделена е на четири основни части, които се събират на Черни връх - най-високият връх на тази планинска верига. На върха има действаща метеорологична станция, която служи и като подслон за туристи. Там се намира и централата на планинската спасителна служба.
Витоша е популярна сред скиорите, тъй като има най-високо разположените ски писти в страната. Пистите са съобразени със скиори от всички нива. Скиорите, идващи през зимата, трябва да имат предвид, че времето може да се промени внезапно и тихият снежен ден да прерасне в опасна снежна буря.
Лятно време по пътеките вървят туристи, а по скалните стени, издигащи се в една част на Витоша, се катерят алпинисти.
Най-прочутото скално образувание в планинската верига вероятно е каменната река "Морените" близо до Златните мостове, разположени в долината на Владайската река. На това място тя се слива с няколко притока, а каменната река почва от хижа "Боерица". Името "Златните мостове" идва от цвета на мъховете, с които са обрасли каменните блокове.

Comments

Hide