Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Баба Марта
Всяка година на 1-ви март в България се празнува Баба Марта. Този уникален празник е честване на Баба Марта (Grandmother March), ден-въплъщение. Тя е представена като възрастна жена с променливи настроения, подобни на климата в България по това време на годината. Баба Марта е пролетен ритуал, който се отбелязва със специални амулети, наречени мартеници. Амулетите са изработени от червени и бели конци във вид на украшения и гривни, които могат да бъдат носени от хора или завързвани на животни и дървета. Мартениците често са украсени с други декоративни елементи като сини мъниста, златни или сребърни монети, мидички и дори чесън и косми от конска опашка. Тези амулети се носят върху облеклото, на китката, слагат се вътре в къщи и се вързват на домашните любимци и добитъка, за да ги предпазват от зли духове.
Смята се, че мартениците даряват добро здраве и късмет на тези, които ги носят. Червеният конец се счита за талисман срещу демони и болести, а носенето на мартениците ощастливява Баба Марта, тъй като тя облагодетелства тези, които вижда, че ги носят. В някои части на България мартениците се носят по различен начин от различните хора - женените мъже ги слагат в десния си чорап, младите ергени ги носят на малкия пръст на лявата ръка, а младите неомъжени жени - закичени върху роклята от лявата страна на гърдите. Когато види първите признаци на пролетта, като например разцъфващо дърво или долитането на врабче или щъркел, човек трябва да си свали мартеницата и да я върже на клона на някое дърво.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

BulgarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Баба Марта

Всяка година на 1-ви март в България се празнува Баба Марта.  Този уникален празник е честване на Баба Марта (Grandmother March), ден-въплъщение.  Тя е представена като възрастна жена с  променливи настроения, подобни на климата в България по това време на годината.  Баба Марта е пролетен ритуал, който се отбелязва със специални амулети, наречени мартеници.  Амулетите са изработени от червени и бели конци във вид на украшения и гривни, които могат да бъдат носени от хора или завързвани на животни и дървета.  Мартениците често са украсени с други декоративни елементи като сини мъниста, златни или сребърни монети, мидички и дори чесън и косми от конска опашка.  Тези амулети се носят върху облеклото, на китката, слагат се вътре в къщи и се вързват на домашните любимци и добитъка, за да ги предпазват от зли духове.

Смята се, че мартениците даряват добро здраве и късмет на тези, които ги носят.  Червеният конец се счита за талисман срещу демони и болести, а носенето на мартениците ощастливява Баба Марта, тъй като тя облагодетелства тези, които вижда, че ги носят.  В някои части на България мартениците се носят по различен начин от различните хора -  женените мъже ги слагат в десния си чорап, младите ергени ги носят на малкия пръст на лявата ръка, а младите неомъжени жени -  закичени върху роклята от лявата страна на гърдите.  Когато види първите признаци на пролетта, като например разцъфващо дърво или долитането на врабче или щъркел, човек трябва да си свали мартеницата и да я върже на клона на някое дърво.