Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Празнуване на Великден в България
В християнската вяра, Великден е празник едновременно на пролетта и на разпъването на Христос и възкресението му. Той ознаменува края на едномесечните Велики пости - време на постене, молитва и изкупление на греховете за християните. В България, където повечето хора принадлежат към Източната православна църква, яйцата, и по-специално червените яйца, заемат важно място на Великден. Те са важен великденски символ, защото едновременно олицетворяват идеите за плодовитост и възкресение.
През нощта на Великден в България православните българи ще ви поздравят с "Христос воскресе", което значи "Christ has been resurrected." Отговорът е "Наистина воскресе", което значи "Christ has been resurrected." В навечерието на Великден, в събота в полунощ, българите ходят на специална църковно-православна служба, по време на която свещеникът оповестява, че Великден е дошъл и благославя козунака и червените яйца, специално приготвени от енориашите. След службата хората се завръщат по домовете си и чукат червените си яйца с тези на роднини и приятели. Целта е три пъти да се чукнат яйцата откъм острия връх. Този, чието яйце се пукне, губи. Смята се, че човекът, чието яйце остане здраво докрая, ще има късмет през цялата година. Козунакът е сладък хляб, който се прави специално за Великден. Към тестото се добавят стафиди и настъргана лимонова кора, което го отличава от този, приготвян в Румъния и Албания.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

BulgarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Празнуване на Великден в България

В християнската вяра,  Великден е празник едновременно на пролетта и на разпъването на Христос и възкресението му.  Той ознаменува края на едномесечните Велики пости - време на постене, молитва и изкупление на греховете за християните.  В България, където повечето хора принадлежат към Източната православна църква, яйцата, и по-специално червените яйца, заемат важно място на Великден. Те са важен великденски символ, защото едновременно олицетворяват идеите за плодовитост и възкресение.

През нощта на Великден в България православните българи ще ви поздравят с "Христос воскресе", което значи "Christ has been resurrected."  Отговорът е "Наистина воскресе", което значи "Christ has been resurrected."  В навечерието на Великден, в събота в полунощ, българите ходят на специална църковно-православна служба, по време на която свещеникът оповестява, че Великден е дошъл и благославя козунака и червените яйца, специално приготвени от енориашите.  След службата хората се завръщат по домовете си и чукат червените си яйца с тези на роднини и приятели.  Целта е три пъти да се чукнат яйцата откъм острия връх.  Този, чието яйце се пукне, губи.  Смята се, че човекът, чието яйце остане здраво докрая, ще има късмет през цялата година.  Козунакът е сладък хляб, който се прави специално за Великден.  Към тестото се добавят стафиди и настъргана лимонова кора, което го отличава от този, приготвян в Румъния и Албания.