Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
How Do You Remember Words?

How Do You Remember Words?

Как запомняте думи?
15 Words • 5 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
I try to think in Bulgarian, so it becomes natural to my thought process.
Опитвам се да мисля на български, за да се превърне това в естествена част от мисловния ми процес. Опитвам се да мисля на български, за да се превърне това в естествена част от мисловния ми процес.
I try to think in Bulgarian, so it becomes natural to my thought process.
Опитвам се да мисля на български, за да се превърне това в естествена част от мисловния ми процес. Опитвам се да мисля на български, за да се превърне това в естествена част от мисловния ми процес.
I try to think in Bulgarian, so it becomes natural to my thought process.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I use repetition: reading, writing and speaking words over and over again.
Аз използвам повторение: четене, писане и произнасяне на думи отново и отново. Аз използвам повторение: четене, писане и произнасяне на думи отново и отново.
I use repetition: reading, writing and speaking words over and over again.
Аз използвам повторение: четене, писане и произнасяне на думи отново и отново. Аз използвам повторение: четене, писане и произнасяне на думи отново и отново.
I use repetition: reading, writing and speaking words over and over again.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I try to use the language routinely in the context of daily life.
Аз се опитвам да използвам езика редовно, като част от ежедневието. Аз се опитвам да използвам езика редовно, като част от ежедневието.
I try to use the language routinely in the context of daily life.
Аз се опитвам да използвам езика редовно, като част от ежедневието. Аз се опитвам да използвам езика редовно, като част от ежедневието.
I try to use the language routinely in the context of daily life.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I learn about the roots of words and how different words are related to each other.
Аз изучавам корените на думите и как различните думи се свързват между си. Аз изучавам корените на думите и как различните думи се свързват между си.
I learn about the roots of words and how different words are related to each other.
Аз изучавам корените на думите и как различните думи се свързват между си. Аз изучавам корените на думите и как различните думи се свързват между си.
I learn about the roots of words and how different words are related to each other.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I associate words with drawings, pictures and funny scenes.
Аз свързвам думите с рисунки, снимки и забавни сцени. Аз свързвам думите с рисунки, снимки и забавни сцени.
I associate words with drawings, pictures and funny scenes.
Аз свързвам думите с рисунки, снимки и забавни сцени. Аз свързвам думите с рисунки, снимки и забавни сцени.
I associate words with drawings, pictures and funny scenes.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children.
Аз често гледам телевизионни предавания или видеоклипове в YouTube, които са предназначени за малки деца. Аз често гледам телевизионни предавания или видеоклипове в YouTube, които са предназначени за малки деца.
I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children.
Аз често гледам телевизионни предавания или видеоклипове в YouTube, които са предназначени за малки деца. Аз често гледам телевизионни предавания или видеоклипове в YouTube, които са предназначени за малки деца.
I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I speak as often as possible with native speakers.
Аз говоря колкото е възможно по-често с хора, за които езикът е майчин. Аз говоря колкото е възможно по-често с хора, за които езикът е майчин.
I speak as often as possible with native speakers.
Аз говоря колкото е възможно по-често с хора, за които езикът е майчин. Аз говоря колкото е възможно по-често с хора, за които езикът е майчин.
I speak as often as possible with native speakers.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I say words out loud so that I can actually hear them.
Аз изказвам думите на глас, така че всъщност да мога да ги чуя. Аз изказвам думите на глас, така че всъщност да мога да ги чуя.
I say words out loud so that I can actually hear them.
Аз изказвам думите на глас, така че всъщност да мога да ги чуя. Аз изказвам думите на глас, така че всъщност да мога да ги чуя.
I say words out loud so that I can actually hear them.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I associate new words with words that sound similar in my native language.
Аз свързвам новите думи с думи, които звучат подобно на родния ми език. Аз свързвам новите думи с думи, които звучат подобно на родния ми език.
I associate new words with words that sound similar in my native language.
Аз свързвам новите думи с думи, които звучат подобно на родния ми език. Аз свързвам новите думи с думи, които звучат подобно на родния ми език.
I associate new words with words that sound similar in my native language.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I associate new words with stories, games or movies.
Аз свързвам новите думи с истории, игри или филми. Аз свързвам новите думи с истории, игри или филми.
I associate new words with stories, games or movies.
Аз свързвам новите думи с истории, игри или филми. Аз свързвам новите думи с истории, игри или филми.
I associate new words with stories, games or movies.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I listen to songs and memorize the lyrics.
Аз слушам песни и запомням текстовете им. Аз слушам песни и запомням текстовете им.
I listen to songs and memorize the lyrics.
Аз слушам песни и запомням текстовете им. Аз слушам песни и запомням текстовете им.
I listen to songs and memorize the lyrics.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I categorize new words with other related words that I already know.
Аз отнасям новите думи към категории с други свързани думи, които вече зная. Аз отнасям новите думи към категории с други свързани думи, които вече зная.
I categorize new words with other related words that I already know.
Аз отнасям новите думи към категории с други свързани думи, които вече зная. Аз отнасям новите думи към категории с други свързани думи, които вече зная.
I categorize new words with other related words that I already know.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I am persistent in practicing everyday by talking to my family or my dogs, even though they don't understand me.
Аз съм упорит в практикуването на езика всеки ден, като говоря на моето семейство или на моите кучета, въпреки че те не ме разбират. Аз съм упорит в практикуването на езика всеки ден, като говоря на моето семейство или на моите кучета, въпреки че те не ме разбират.
I am persistent in practicing everyday by talking to my family or my dogs, even though they don't understand me.
Аз съм упорит в практикуването на езика всеки ден, като говоря на моето семейство или на моите кучета, въпреки че те не ме разбират. Аз съм упорит в практикуването на езика всеки ден, като говоря на моето семейство или на моите кучета, въпреки че те не ме разбират.
I am persistent in practicing everyday by talking to my family or my dogs, even though they don't understand me.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words.
Четенето, колкото е възможно повече и особено на вестници, ми помага да запомням думи. Четенето, колкото е възможно повече и особено на вестници, ми помага да запомням думи.
Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words.
Четенето, колкото е възможно повече и особено на вестници, ми помага да запомням думи. Четенето, колкото е възможно повече и особено на вестници, ми помага да запомням думи.
Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I try to use the new word in a simple sentence so I learn whole phrases, not just individual words.
Аз се опитвам да използвам новата дума в просто изречение, така че аз заучавам цели фрази, а не само отделни думи. Аз се опитвам да използвам новата дума в просто изречение, така че аз заучавам цели фрази, а не само отделни думи.
I try to use the new word in a simple sentence so I learn whole phrases, not just individual words.
Аз се опитвам да използвам новата дума в просто изречение, така че аз заучавам цели фрази, а не само отделни думи. Аз се опитвам да използвам новата дума в просто изречение, така че аз заучавам цели фрази, а не само отделни думи.
I try to use the new word in a simple sentence so I learn whole phrases, not just individual words.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
5 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar BulgarianPod101.com Tuesday at 3:32 pm

Hi Listeners! How do you learn to remember words? Leave a comment and let us know!

avatar BulgarianPod101.com Monday at 2:35 pm

Hi Denis!

Thank you for posting!
And yes, it sure is! But practice makes perfect 😜

Have a great day and please let us know if you ever need any help!
Engla
Team BulgarianPod101.com

avatar Denis Friday at 2:07 am

It’s pretty hard to remember new words 😄

avatar BulgarianPod101.com Saturday at 3:10 pm

Hi there ????,

Thank you so much for your feedback. We’ll definitely take it into account and reflect it next time.

Tin
Team BulgarianPod101.com

avatar ???? Monday at 6:17 pm

It would be helpful if there was a slower speaking audio to hear pronunciation more clearly.
I am really enjoying the lessons. Blagodarya! :thumbsup: