Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Гергьовден в България
Св. Георги, когото обикновено свързваме с легендата за змея, е християнски мъченик и войник в римската империя по времето на Император Диоклециан. Гергьовден се празнува всяка година на 6-ти май според православния календар и на 23-ти май според католическия. Според прочутата легенда, Св. Георги се изправя срещу змея, който прегражда селския водоизточник и пречи на хората да си наливат вода. За да освободи водоизточника, змеят иска жертвоприношение. Ако няма овце, той е съгласен да приеме девойка. Под закрилата на кръста, Св. Георги убива змея и вдъхновява селяните да приемат християнството.
В България празникът на Св. Георги се нарича Гергьовден. Св. Георги е много важен български светец още от 9. в., когато християнската религия бива официално приета в България. Понеже той е светец-покровител на овчарите, в негова чест на Гергьовден се пече и изяжда цяло агне. За този ден се правят най-различни видове хляб, но на Гергьовската пита е отредено специално място на масата. Според рецептата в тестото се замесват специални билки и цветя и питата се поднася на масата от млада булка или друго младо момиче.
Гергьовден се празнува както в повечето европейски страни, така и в Ливан, Палестина и Канада. Освен, че е ден за ознаменуване на Св. Георги, в България 6-ти май е и Ден на българската армия. По улиците на столичния град София минават военни паради в чест на армията.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

BulgarianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Гергьовден в България

Св. Георги, когото обикновено свързваме с легендата за змея, е християнски мъченик и войник в римската империя по времето на Император Диоклециан. Гергьовден се празнува всяка година  на 6-ти май според православния календар и на 23-ти май според католическия. Според прочутата легенда, Св. Георги се изправя срещу змея, който прегражда селския водоизточник и пречи на хората да си наливат вода.  За да освободи водоизточника, змеят иска жертвоприношение.  Ако няма овце, той е съгласен да приеме девойка.  Под закрилата на кръста, Св. Георги убива змея и вдъхновява селяните да приемат християнството.

В България празникът на Св. Георги се нарича Гергьовден.  Св. Георги е много важен български светец още от 9. в., когато християнската религия бива официално приета в България.  Понеже той е светец-покровител на овчарите, в негова чест на Гергьовден се пече и изяжда цяло агне.  За този ден се правят най-различни видове хляб, но на Гергьовската пита е отредено специално място на масата.  Според рецептата в тестото се замесват специални билки и цветя и питата се поднася на масата от млада булка или друго младо момиче.

Гергьовден се празнува както в повечето европейски страни, така и в Ливан, Палестина и Канада. Освен, че е ден за ознаменуване на Св. Георги, в България 6-ти май е и Ден на българската армия. По улиците на столичния град София минават военни паради в чест на армията.