Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Коледа в България
Коледа се празнува от християните и в християнските страни по цял свят. Този празник ознаменува рождението на Исус Христос и е изпълнен с обичаи, които разведряват снежните декемврийски вечери. Макар че Бъдни вечер е на 24-ти, а Коледа - на 25-ти декември, в България коледните празненства започват още на 20-ти. Смята се, че родилните мъки на Мария (Богородица) започват на 20-ти, тя ражда на 24-ти, а съобщава за раждането едва на следващия ден.
За Бъдни вечер се приготвят нечетен брой скромни ястия, всяко от които олицетворява желанията на семейството за добро здраве, късмет и щастие през настъпващата година. Традиционни блюда за Бъдни вечер са кръгла питка, постни сарми с лозов лист, фасул, зеле, тиквеник, варено жито, лук, мед, ябълки, вино и ракия - българска алкохолна напитка, която обикновено се прави от сливи, кайсии или грозде. На масата освен това се поднася ошав, традиционно блюдо от варени сушени плодове.
Важен коледен обичай за българите е парáта, скрита в кръглата питка. Преди питката да бъде поднесена на масата, най-старият член на семейството отчупва от нея три парчета и ги слага настрана. Едното парче е наречено за младенеца Исус, едно за Мария (Богородица) и едно за семейството. Останалата част от питката се разделя между членовете на семейството и който намери кръглата парá, ще се радва на голям късмет през настъпващата година. Предричанията за годината могат да се правят и с орехи. Да попаднеш на хубав орех ще ти донесе късмет, но ако черупката е празна, добрият късмет може да стане лош. След полунощ на Бъдни вечер наоколо обикалят коледари, чиито песни желаят на слушателите здраве, щастие и успех през новата година.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

BulgarianPod101.com
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Коледа в България

Коледа се празнува от християните и в християнските страни по цял свят.  Този празник ознаменува рождението на Исус Христос и е изпълнен с обичаи, които разведряват снежните декемврийски вечери. Макар че Бъдни вечер е на 24-ти, а Коледа - на 25-ти декември, в България коледните празненства започват още на 20-ти.  Смята се, че родилните мъки на Мария (Богородица) започват на 20-ти, тя ражда на 24-ти, а съобщава за раждането едва на следващия ден.

За Бъдни вечер се приготвят нечетен брой скромни ястия, всяко от които олицетворява желанията на семейството за добро здраве, късмет и щастие през настъпващата година.  Традиционни блюда за Бъдни вечер са кръгла питка, постни сарми с лозов лист, фасул, зеле, тиквеник, варено жито, лук, мед, ябълки, вино и ракия -  българска алкохолна напитка, която обикновено се прави от сливи, кайсии или грозде.  На масата освен това се поднася ошав, традиционно блюдо от варени сушени плодове.

Важен коледен обичай за българите е парáта, скрита в кръглата питка.  Преди питката да бъде поднесена на масата, най-старият член на семейството отчупва от нея три парчета и ги слага настрана.  Едното парче е наречено за младенеца Исус, едно за Мария (Богородица) и едно за семейството.  Останалата част от питката се разделя между членовете на семейството и който намери кръглата парá, ще се радва на голям късмет през настъпващата година.  Предричанията за годината могат да се правят и с орехи.  Да попаднеш на хубав орех ще ти донесе късмет, но ако черупката е празна, добрият късмет може да стане лош.  След полунощ на Бъдни вечер наоколо обикалят коледари, чиито песни желаят на слушателите здраве, щастие и успех през новата година.